Blog Deduccions per vehicles elèctrics

Deduccions per vehicles elèctrics

Recentment s’han aprovat dues noves deduccions de l’IRPF per fomentar l’ús de vehicles elèctrics, híbrids endollables i similars.

Deducció per compra de vehicles nous

En primer lloc, s’ha establert una deducció del 15% del valor de compra del vehicle, una vegada deduïdes les subvencions. La base de deducció màxima és de 20.000 euros, de manera que la deducció aplicable a la quota de l’IRPF pot ser de fins a 3.000 euros. Per a això, entre altres requisits, cal que:

  • El vehicle es compri entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024.
  • O bé que el vehicle s’adquireixi a partir de l’1 de gener de 2025, però que entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2014 es facin pagaments a compte que representin com a mínim el 25% del seu valor d’adquisició.

Deducció per instal·lació de sistemes de recàrrega de bateries

D’altra banda, s’ha establert una altra deducció per la instal·lació, entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2014, de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. La base màxima anual d’aquesta deducció és de 4.000 euros, de manera que la deducció màxima anual aplicable és de 600 euros.

Per poder aplicar les dues deduccions anteriors, tant els vehicles com les instal·lacions de recàrrega de bateries no poden ser destinats a una activitat econòmica.

Si voleu comprar un vehicle elèctric per a ús privat, consulteu-nos. Us assessorarem sobre els incentius fiscals d’aquesta inversió.

Tel: 977 44 90 09
[email protected]