IRPF a retornar

Declaració d’IRPF a retornar

Hisenda disposa de sis mesos per a fer-ne la devolució

Si presenteu la declaració de l’IRPF de 2023 amb resultat a retornar, tingueu en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar-ne la devolució. A aquest efecte:

  • Els sis mesos comencen a comptar des que s’acaba el termini de presentació de l’IRPF (termini que, per a la declaració de 2023, finalitza l’1 de juliol de 2024).

●       Si Hisenda no emet l’ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, tindreu dret a cobrar interessos de demora.

●       Si presenteu la declaració després de l’1 de juliol, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.

Els interessos de demora es calculen pel termini que mediï entre la data de venciment del termini de sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No cal que en sol·liciteu expressament el pagament, ja que Hisenda els liquidarà automàticament.

Recordeu que podeu consultar l’estat en què es troba la vostra declaració mitjançant la pàgina web de l’AEAT. Per fer-ho, accediu als serveis de Renda 2023 i entreu al vostre expedient mitjançant l’opció Servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda WEB). A l’hora d’identificar-vos, haureu de disposar de DNI electrònic, Cl@ve PIN o referència de l’esborrany.

Si teniu dubtes sobre la declaració d’IRPF, contacteu amb nosaltres:

977 44 90 09

[email protected]

mayoconsultors.com