Assessoria comptable

Serveis d’assessoria comptable: interpretació i assessorament

Al nostre despatx trobaràs un servei d’assessorament comptable personalitzat i adaptat a la teva estructura administrativa.

La comptabilitat és una de les bases fonamentals de qualsevol negoci, especialment en els moments actuals en què els marges comercials disminueixen i cal controlar al màxim les despeses. Una correcta interpretació i assessorament comptable són elements indispensables per al bon funcionament d’una empresa de qualsevol mida o sector i proporciona informació molt important a l’hora de prendre un gran nombre de decisions.

Ens encarreguem de:

  • Revisar l’estat financer de l’empresa i fer-ne un seguiment.
  • Analitzar despeses i ingressos.
  • Preparar i presentar els impostos.
  • Subministrar informació a la directiva per a la presa de decisions futures.
  • Assessorar sobre mesures que beneficiïn els comptes de l’empresa.
  • Establir estratègies per al creixement empresarial.
  • Identificar oportunitats de negoci i prevenir amenaces.

Si necessites ajuda o assessorament en matèria fiscal, comptable, mercantil, jurídica, laboral, auditories o altres tràmits, contacta amb nosaltres