Herències

Herències i testaments: maximitzem l’estalvi fiscal

A Mayo Consultors t’assessorem en matèria d’herències i testaments amb l’objectiu de maximitzar l’estalvi fiscal. El nostre equip t’ajudarà a gestionar de manera eficient les qüestions successòries per evitar-te maldecaps.

T’informarem de tot el que has de saber per a preparar el testament i definir l’herència, revisarem els conceptes clau, els passos a seguir i et proporcionarem recomanacions rellevants, com ara la possible combinació amb donacions en vida per a optimitzar els impostos successoris futurs, els principals avantatges fiscals, el paper essencial de les figures civils (llegats…) en l’estalvi fiscal i les possibles combinacions a l’hora de configurar un testament.

Ens encarreguem de:

 • Sol·licitud de certificats d’últimes voluntats, certificats de defunció i còpies de testaments.
 • Recerca de béns de l’herència (immobles, comptes bancaris, assegurances de vida, societats mercantils, etc.)
 • Redacció de la declaració d’hereus.
 • Recerca d’hereus.
 • Assessorament en la redacció de testaments.
 • Reclamació a entitats bancàries i asseguradores.
 • Liquidació d’impost de successions i assessorament per a reduir la càrrega tributària, amb possibilitat de sol·licitar ajornament.
 • Liquidació de la plusvàlua municipal, assessorament i ajornament.
 • Declaració de renda del difunt o declaracions complementàries, si escau.
 • Impugnació del testament
 • Assessorament amb supòsits de desheretament
 • Assessorament sobre l’acceptació o renúncia de l’herència.
 • Mediació davant possibles conflictes entre hereus.

Si necessites ajuda o assessorament en matèria fiscal, comptable, mercantil, jurídica, laboral, auditories o altres tràmits, contacta amb nosaltres