Auditoria

Servei d’auditoria comptable per a empreses i entitats

La nostra àrea d’auditoria, mitjançant els socis auditors membres del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC), ofereix un servei especialitzat d’auditoria comptable a les empreses i entitats, revisant i verificant els comptes anuals i altres estats financers o documents comptables per ajudar a generar tranquil·litat i confiança.

Hi ha diversos tipus d’auditories i objectius per a cadascuna, necessaris per controlar els diferents processos de l’empresa i veure com s’estan desenvolupant. Per això, entre els objectius de les auditories podem trobar:

  • Conèixer la situació actual i exacta de l’empresa en general o en alguna cosa concreta.
  • Donar credibilitat i confiança davant de possibles inversors o entitats financeres.
  • Detectar fraus que s’estiguin cometent a l’empresa.
  • Comprovar la legalitat de tots els productes i actuacions.
  • Detectar errors tècnics que s’estiguin realitzant.
  • Observar si el sistema de treball de l’empresa està sent eficaç i eficient

Si necessites ajuda o assessorament en matèria fiscal, comptable, mercantil, jurídica, laboral, auditories o altres tràmits, contacta amb nosaltres