Assessoria laboral

Serveis d’assessoria laboral: gestió i optimització dels recursos humans

Els nostres serveis d’assessoria laboral tenen com a finalitat ajudar a gestionar i optimitzar l’àrea laboral i els recursos humans de les empreses i entitats, a més d’assessorar-les en totes les matèries i aspectes laborals que es derivin de les relacions empresa-treballador-organismes oficials.

Avui dia les qüestions en matèria laboral són cada cop més complexes, per això, no només les grans companyies decideixen assessorar-se per part de professionals, sinó que també les petites i mitjanes empreses compten amb l’ajuda dels nostres experts.

Ens encarreguem de:

 • Elaborar, tramitar i modificar els contractes dels treballadors i les altes a la Seguretat Social.
 • Gestionar baixes laborals.
 • Tramitar jubilacions i declaracions d’incapacitat o invalidesa d’un treballador.
 • Gestionar les nòmines dels treballadors.
 • Informar l’empresa de les obligacions i els deures laborals.
 • Mantenir informada l’empresa sobre les novetats legislatives.
 • Tramitar acomiadaments, ERTO i concursos de creditors.
 • Buscar solucions per reduir despeses.
 • Ajudar en la gestió de salaris, vacances, permisos, excedències, tipus de jornades de treball, hores extra…
 • Representar l’empresa en matèria laboral.
 • Actuar com a consellera, mediadora o intermediària en casos de negociació col·lectiva.
 • Informar sobre possibles irregularitats en la gestió dels empleats.
 • Desenvolupar tasques burocràtiques internes.

Si necessites ajuda o assessorament en matèria fiscal, comptable, mercantil, jurídica, laboral, auditories o altres tràmits, contacta amb nosaltres