Assessoria fiscal

Serveis d’assessoria fiscal: planificació tributària

Des del departament d’assessoria fiscal defensem els interessos dels nostres clients davant les administracions, analitzem i planifiquem les obligacions tributàries per trobar les millors solucions al moment de liquidar els impostos corresponents per a qualsevol fet imposable. El nostre equip té un profund coneixement de la normativa legal que afecta les persones físiques i jurídiques en matèria fiscal.

A Mayo Consultors representem i defensem els interessos dels nostres clients davant les administracions públiques, esgotant els procediments fins als tribunals de justícia, si s’estima pertinent.

Ens encarreguem de:

  • Planificació fiscal dins la normativa tributària i defensant l’interès del contribuent.
  • Informació, assistència i representació davant l’Administració tributària per fer valer els teus drets davant de la Hisenda pública.
  • Contrast i gestió de la informació a través del coneixement en matèria tributària usant bases de dades fiscals.
  • Anàlisi de la realitat juridicotributària per trobar les millors solucions als problemes que sorgeixen.
  • Emplenament de liquidacions tributàries en forma i temps.
  • Anàlisi detallada de normativa tributària i actuació administrativa.
  • Identificació de responsabilitats tributàries en cas que sigui necessari.
  • Assessorament en matèria de tributs locals i autonòmics.
  • Realització de planificació fiscal en drets del contribuent i transmissió de béns.

Si necessites ajuda o assessorament en matèria fiscal, comptable, mercantil, jurídica, laboral, auditories o altres tràmits, contacta amb nosaltres