Augmenta el salario no embargable

Augmenta l’SMI i el salari no embargable

Si la vostra empresa rep una diligència d’embargament (d’Hisenda, d’un jutjat o d’una altra administració pública) de les retribucions d’un dels empleats, no li heu de retenir tot el salari, ja que una part és inembargable.

La part inembargable es calcula segons la proporció entre el salari mínim interprofessional (SMI) i el sou net (és a dir, després de deduir la retenció i la quota de la Seguretat Social).

Doncs bé, el salari mínim interprofessional per a l’any 2024 s’ha fixat en 1.134 € (enlloc dels 1.080 € aplicables el 2023). Tingueu en compte aquesta nova quantia per a les noves diligències d’embargament que rebeu.

Si heu rebut una diligència d’embargament de salaris, consulteu-nos. Us assessorarem sobre la quantitat que li podeu embargar al treballador.

Contacteu amb nosaltres:
977 44 90 09
[email protected]
mayoconsultors.com