Campaña de IRPF de 2023

Inici de la campanya d’IRPF del 2023

El dia 3 d’abril es va iniciar la campanya de l’IRPF del 2023, que finalitzarà l’1 de juliol del 2024. A aquests efectes, com cada any, l’Agència Tributària ha habilitat a la pàgina web el Servei de tramitació de l’esborrany/declaració (Renta WEB).

En confeccionar les declaracions de renda, és important revisar totes les dades facilitades per Hisenda. Alguns conceptes que beneficien els contribuents poden aparèixer de forma errònia, o fins i tot pot ser que no hi apareguin. Per exemple:

  • Si vau adquirir el vostre habitatge habitual abans del 2013 i podeu gaudir de la deducció per compra d’habitatge, cal verificar que apareixen les quotes del préstec satisfetes. I si hi apareixen, comprovar que són les correctes.

  • Si es perceben rendes del treball, recordeu que, fins a certs límits, són deduïbles les quotes sindicals o de col·legis professionals, així com les despeses de defensa jurídica.

  • En cas de naixement o adopció de fills, cal revisar que s’ha computat el mínim per descendents i afegir-hi les dades corresponents.

  • És important verificar l’aplicació de les deduccions addicionals establertes per la comunitat autònoma a què es tinguin dret.

Els nostres professionals estan a la vostra disposició per ajudar-vos a liquidar correctament el vostre IRPF.

Contacteu amb nosaltres: 977 44 90 09 [email protected] mayoconsultors.com